Hotarâri CL

Consiliul local al comunei Cacica

Registrul proiectelor de hotărâri ale Consiliul Local

 2021

Nr./data Titlul proiectului de HCL
PH 10177 din 24 decembrie 2021 Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2021
PH 8925 din 2 noiembrie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării  la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public
PH 8922 din 2 noiembrie 2021 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie, martie – 2022
PH 8896 din 1 noiembrie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna octombrie
PH 8665 din 25 octombrie 2021 Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului ...
PH 8631 din 22 octombrie 2021 Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru organizarea „Bradului de Crăciun”
PH 8629 din 22 octombrie 2021 Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2021
PH 8607 din 22 octombrie 2021 Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului ...
PH 8605 din 22 octombrie 2021 Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului ...
PH 8575 din 21 octombrie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară din luna decembrie 2021
PH 8234 din 8 octombrie 2021 Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local
PH 8232 din 8 octombrie 2021 Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Cacica nr. 26 din 15 aprilie 2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022
PH 8230 din 8 octombrie 2021 Proiect de hotărâre privind clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cacica
PH 8497 din 19 octombrie 2021 Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2021Proiect de hotărâre
PH 8119 din 6 octombrie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiții „Modernizare și eficientizare iluminat public stradal
PH 8117 din 6 octombrie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare, a devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extinderea rețelei publice de apă uzată
PH 8115 din 6 octombrie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum comunal DC 18
PH 8113 din 6 octombrie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum comunal DC 18
PH 8062 din 4 octombrie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna septembrie - 2021
PH 7998 din 30 septembrie 2021 Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 57 din 12 noiembrie 2020
PH 7612 din 20 septembrie 2021 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 10 din 27.02.2017 privind aprobarea asigurării finanţării pentru „Modernizare drumuri comunale în comuna Cacica"
PH 7610 din 20 septembrie 2021 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare drumuri comunale în comuna Cacica
PH 7608 din 20 septembrie 2021 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru tronsonului II şi tronsonului III din obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal DC 21
PH 7606 din 20 septembrie 2021 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Împietruire drum comunal aferent Plan Urbanistic Zonal „Rodină 1”
PH 7604 din 20 septembrie 2021 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare parcare la Biserica Ortodoxă Cacica, sat Cacica
PH 7494 din 15 septembrie2021 Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2021
PH 7249 din 6 sept.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Lucrări de execuţie alimentare cu energie electrică – Rezervor apă, sat Pârteştii de Sus, comuna Cacica
PH 7248 din 6 sept.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Lucrări de execuţie alimentare cu energie electrică – Staţie captare apă, sat Cacica

 PH 7422 din 13 septembrie 2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 30 septembrie 2021
PH 6834 din 20 august 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna iulie - 2021
PH 6723 din 17 august 2021 Proiect de hotărâre privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară din luna septembrie, anul 2021
PH 6721 din 17 august 2021 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile
octombrie, noiembrie şi decembrie – 2021
PH 6413 din 3 august 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului aplicat pentru activitatea de colectarea deşeurilor municipale fracţie umedă prestată de către S.C. ROTMAC – ECO SRL
PH 5834 din 9 iulie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile aflate în domeniul privat al comunei Cacica
PH 5697 din 2 iulie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna iunie - 2021
PH 5658 din 2 iulie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Schitului „Buna Vestire” Pârteștii de Sus
PH 5199 din 15 iunie 2021 Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru organizarea unor acţiuni în cadrul Programului „Luna Diasporei”
PH 5197 din 15 iunie 2021 Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 20 mp -Sava Nicanor
PH 5193 din 15 iunie 2021 Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 20 mp
PH 5191 din 15 iulie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 30 iunie 2021
PH 5179 din 15 iunie 2021 Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2021
PH 5507 din 28 iunie 2021 Proiect de hotărâre privind efectuarea unor schimburi de terenuri în vederea realizării obiectivului de investiții “Înființarea rețelei publice de apă uzată şi înfiinţarea rețelei publice de apă potabilă în satele Soloneţu Nou şi Maidan
PH 5130 din 11 iunie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Solicitării de prelungire a valabilităţii Scrisorii de garanţie nr. 599/26.09.2017
PH 4996 din 4 iunie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna mai - 2021
PH 4973 din 4 iunie 2021 Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinţă proprietate personală,
PH 4620 din 18 mai 2021 Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2021
P 4550 din 17 mai 2021 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile
iulie, august şi septembrie – 2021
P 4504 din 13 mai 2021 Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava
P 4465 din 12 mai 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorii tehnico-economici – faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Modernizare drum comunal DC 18 – tronson nemodernizat, comuna Cacica
P4463 din 12 mai 2021 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei CACICA şi a îndemnizaţiei consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Cacica
P 4461 din 12 mai 2021 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei CACICA
P4211 din 27 aprilie 2021 Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare drumuri comunale în comuna Cacica
P 3983 din 20 aprilie 2021  Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Înființarea rețelei publice de apă uzată şi înfiinţarea rețelei publice de apă potabilă în satele Soloneţu Nou şi Maidan
P 3981 din 20 aprilie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Extinderea rețelei publice de apă uzată
PH 3438 din 8 aprilie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Reabilitare anexă la Dispensar uman-Cacica, comuna Cacica, judeţul Suceava”
P 3436 din 8 aprilie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de soluţie ce cuprinde indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Extindere reţea de iluminat public stradal, în zona „Vale”, sat Pârteştii de Sus, comuna Cacica
PH 3432 din 8 aprilie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie Inființarea de trasee turistice în comuna Cacica
P 3430 din 8 aprilie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Pârteștii de Sus II „Nașterea Maicii Domnului”, comuna Cacica,
P 3428 din 8 aprilie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative
P 3426 din 8 aprilie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice
P 3424 din 8 aprilie 2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul comunei Cacica
P 2213 din 11 martie 2021 Proiect de hotărâre privind modificarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Înființarea rețelei publice de apă uzată
P 2134 din 11 martie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2021
P 1809 din 4 martie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Eficientizare energetică la Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus
P 1807 din 4 martie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Betonare şanţuri pe drumuri calamitate în anul 2020
P 1750 din 4 martie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2021
P 1748 din 4 martie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 31 martie 2021
P 1746 din 4 martie 2021 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2022
P 1736 din 3 martie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna februarie-2021
P 1330 din 16 februarie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren nr. 30419, aflat în domeniul privat al comunei Cacica,
P 1325 din 16 februarie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren nr. 31709, aflat în domeniul privat al comunei Cacica,
P 1322 din 16 februarie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu situat în imobilului nr. 30609 – „Punct de informare turistică”,
P 1321 din 16 februarie 2021 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile
aprilie, mai şi iunie – 2021
P 1319 din 16 februarie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren nr. 31688 aflat în domeniul privat al comunei Cacica
P 1317 din 16 februarie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren nr. 31845 aflat în domeniul privat al comunei Cacica
P 1315 din 16 februarie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Cacica
P 1214 din 12 februarie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Solicitării de prelungire a valabilităţii Scrisorii de garanţie nr. 813/12.10.2017,
P 880 din 2 februarie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2021

P 467 din 20 ianuarie 2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava
P 345 din 15 ianuarie 2021 Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Cacica, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava
P 197 din 11 ianuarie 2021 Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Hotărârea Consiliului Local Cacica nr. 96
P 195 din 11 ianuarie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2020
P 169 din 11 ianuarie 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare parcare la Biserica Ortodoxă Cacica,sat Cacica
P 168 din 11 ianuarie 2021  Proiect de hotărâre privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar
P 167 din 11 ianuarie 2021  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social
P 33 din 4 ianuarie 2021 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 65 din 13 septembrie 2019

 

2020

Nr./data Titlul proiectului de HCL
P 8825 din 22 dec 2020  Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020
P 8586 din 14 dec 2020 Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului din anii precedenţi al bugetului local şi al bugetului activităţilor autofinanţate
P 8584 din 14 dec 2020 Proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul local al comunei Cacica a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori
P 8578 din 14 dec  2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna noiembrie-2020
P 8528 din 14 dec 2020 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Cacica în comisia de evaluare pentru vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor din domeniul privat
P 8271 din 2 dec 2020  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și implementarea proiectului „DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE...
P 8245 din 27 dec 2020  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei CACICA
P 8062 din 20 noiemb 2020  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile
ianuarie, februarie şi martie – 2021
P 8010 din 17 noiemb 2020  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie...„Rodină 1”
P 7983 din 17 noiemb 2020   Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020
P 7791 din 11 noiemb 2020   Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Împietruire drum comunal aferent Plan Urbanistic Zonal „Rodină 1”
P 7738 din 6 noiemb 2020  Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna octombrie-2020
P 7692 din 4 noiemb 2020  Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Cacica
P 7628 din 2 noiemb2020   Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru organizarea „Bradului de Crăciun”
P 7627 din 2 noiemb 2020   Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 47 din 10 septembrie 2020
P 7625 din 2 noiemb 2020  Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinţă proprietate personală
P 7622 din 2 noiembrie 2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Modernizare drum comunal DC 18
P 7620 din 2 noiemb 2020  Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Modernizare drumuri comunale în satele Pârteştii de Sus şi Cacica
P 7618 din 2 noiemb 2020  Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Amenajare parcare la Biserica Penticostală Pârteştii de Sus
P 7616 din 2 noiemb2020  Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Extindere reţea de iluminat public stradal
P 7614 din 2 noiemb 2020  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 17 decembrie 2020
P 7599 din 2 noiemb 2020   Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Romano-Catolice Cacica
P 7596 din 2 noiemb 2020   Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului  de 40 mp
P 7594 din 2 noiemb 2020   Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului  de 70 mp
P 7592 din 2 noiem 2020  Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului  de 56 mp
P 7550 din 29 oct2020  Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Betonare şanţuri pe drumuri calamitate în anul 2020
P 7399 din 23 oct2020   Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Consiliului Local al comunei Cacica
P 7394 din 23 oct 2020  Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Cacica
P 7392 din 23 oct2020  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
P 7159 din 15 oct2020  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Cacica în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ed.
P 7135 din 14 oct2020   Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Cacica în Consiliul de Administrație al Școlii
P 6972 din 7 oct 2020  Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru lunile august şi septembrie-2020
P 6927 din 6 octombrie 2020 Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020
P 6832 din 1 oct2020  Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cacica
P 6830 din 1 oct 2020  Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale
P 6798 din 1 oct2020  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 30 septembrie 2020
P 6796 din 1 oct 2020  Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului terenurilor disponibile, aflate în domeniul privat al comunei Cacica
P 6561 din 21 sept 2020  Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020
P 5505 din 11 august 2020  Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020
P 5315 din 4 august 2020  Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna iulie – 2020
P 5175 din 29 iulie 2020   Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 12 mp.
P 5173 din 29 iulie 2020  Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 13 mp
P 5171 din 29 iulie 2020  Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al comunei Cacica, judeţul Suceava, a unor drumuri
P 5169 din 29 iulie 2020  Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Amenajare parcare la Biserica Ortodoxă Cacica, sat Cacica
P 4629 din 6 iulie 2020  Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna iunie – 2020
P 4589 din 3 iulie 2020  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile
septembrie, octombrie, noiembrie – 2020
P 4555 din 3 iulie 2020  Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020
P 4397 din 25 iunie 2020   Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 100 mp
P 4395 din 25 iunie 2020  Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 12 mp
P 4393 din 25 iunie 2020  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale
P 4391 din 25 iunie 2020  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren nr. 30159 aflat în domeniul privat al comunei Cacica
P 3993 din 11 iunie 2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna mai – 2020
P 3959 din 10 iunie 2020   Proiect de hotărâre privind aprobarea Solicitării de prelungire a valabilitaţii Scrisorii de garanţie nr. 599/26.09.2017
 P 3835 din 4 iunie 2020  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Solicitării de prelungire a valabilitaţii Scrisorii de garanţie nr. 813/12.10.2017...
P 3619 din 25 mai 2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 30 iunie 2020
P 3617 din 25 mai 2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii Comunei Cacica, județul Suceava, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „CODRII BUCOVINEI”
 P 3615 din 25 mai 2020  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilităti la plata impozitului şi taxei pe clădiri în anul 2020, ca urmare a instituirii stării de urgenţă
 P 3613 din 25 mai 2020  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Cacica
 P 3601 din 25 mai 2020  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 12 mp, reprezentând terenul ocupat de un cablu electric
 P 3324 din 7 mai 2020  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna martie – 2020
P3219 din 30 apr.2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020
P 3096 din 24 aprilie 2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării comunei Cacica, în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în  iluminat public
P 3074 din 23 aprilie 2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale în comuna Cacica, judeţul Suceava”
P 3048 din 23 apr.2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2021
P 2874 din 13 aprilie 2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiții „Modernizare şi eficientizare iluminat public stradal în comuna Cacica, judeţul Suceava”
 P 2629 din 1 aprilie 2020  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna februarie – 2020
P 2574 din 27 martie 2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020
P 2485 din 23 martie 2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie, august – 2020
P 2412 din 19 martie 2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor imobile aflate în domeniul privat al comunei Cacica, judeţul Suceava
 P 2411 din 19.03.2020  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 31 martie 2020
P1154 din 13.02.2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru Şcoli al României
P928 din 05.02.2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie – 2020
P913 din 05.02.2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Cacica
P911 din 5.02.2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024
P250 din 13.01.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie, mai – 2020
P103 din 08.01.2020  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Cacica şi ale autorităţilor publice locale din Comuna Cacica
P49 din 08.01.2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2019
P47 din 08.01.2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020
 P22 din 06.01.2020  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna decembrie – 2019

Registrul Hotărârilor Consiliului Local Cacica

2021

Nr HCL/data Titlul hotărârii Data intrarii în vigoare
HCL 90 din 27 dec 2021 HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2021 27dec2021
HCL 89 din 8 dec 2021 HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 3 mp., 8 dec 2021
HCL 88 din 8 dec 2021 HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 100 mp... 8 dec 2021
HCL 87 din 8 dec 2021 HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 100 mp... 8 dec 2021
HCL 86 din 8 dec 2021 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie, martie – 2022 8 dec 2021
HCL 85 din 8 dec 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea participării comunei Cacica la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public 8 dec 2021
HCL 84 din 8 dec 2021 HOTĂRÂRE privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru organizarea „Bradului de Crăciun” 8 dec 2021
HCL 83 din 8 dec 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie bugetară din luna decembrie 2021 8 dec 2021

HCL 82 din 8 dec 2021
HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2021 8 dec 2021
HCL 81 din 24 nov 2021 HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local
al Comunei Cacica, judeţul Suceava
24 nov 2021
HCL 80 din 24 nov 2021 HOTĂRÂRE privind clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cacica 24 nov 2021
HCL 79 din 24 nov 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna octombrie - 2021 24 nov 2021
HCL 78 din 24 nov 2021 HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Cacica nr. 26 din 15 aprilie 2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 24 nov 2021
HCL 77 din 25oct2021 HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 57 din 12 noiembrie 2020 25oct2021
HCL 76 din 25oct2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna septembrie - 2021 25oct2021
HCL 75 / 21 oct.2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 30 septembrie 2021 21 oct.2021
HCL 74 / 21 oct.2021 HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2021 21 oct.2021
HCL 73 / 08 oct.2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare, a devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extinderea rețelei publice de apă uzată 08 oct.2021
HCL 71 / 08 oct.2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum comunal DC 18 08 oct.2021
HCL 70 / 08 oct.2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum comunal DC 18 08 oct.2021
HCL 69 / 29 sept.2021 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie – 2021 29 sept.2021
HCL 68 / 29 sept.2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna iulie - 2021 29 sept.2021
HCL 67 / 29 sept.2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare parcare la Biserica Penticostală Pârteştii de Sus 29 sept.2021
HCL 66 / 29 sept.2021 HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2021 29 sept.2021
HCL 65 / 22 sept.2021 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 10 din 27.02.2017 22 sept.2021
HCL 64 / 22 sept.2021 HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare drumuri comunale în comuna Cacica 22 sept.2021
HCL 63 / 22 sept.2021 HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru tronsonului II şi tronsonului III din obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal DC 21 22 sept.2021
HCL 62 / 22 sept.2021 HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Împietruire drum comunal aferent PlanUrbanistic Zonal „Rodină 1”, 22 sept.2021
HCL 61 / 22 sept.2021 HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare parcare la Biserica Ortodoxă Cacica,sat Cacica 22 sept.2021
HCL 60 / 9 sept2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Lucrări de execuţie alimentare cu energie electrică – Rezervor apă, sat Pârteştii de Sus 9 sept2021
HCL 59 / 9 sept2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Lucrări de execuţie alimentare cu energie electrică – Staţie captare apă, sat Cacica, comuna Cacica 9 sept2021
HCL 58 /23 august 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor imobile aflate în domeniul privat al comunei Cacica 23.08.2021
HCL 57 /23 august 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării tarifului aplicat pentru activitatea de colectarea deşeurilor municipale fracţie umedă prestată de către S.C. ROTMAC – ECO SRL 23.08.2021
HCL 56 din 28 iulie 2021 HOTĂRÂRE privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru organizarea unor acţiuni în cadrul Programului „Luna Diasporei” 28iulie2021
HCL 55 din 28 iulie 202 HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 20 mp 28iulie2021
HCL 54 din 28 iulie 2021 HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 20 mp 28iulie2021
HCL 53 /28 iulie 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Schitului „Buna Vestire” Pârteștii de Sus 28iulie2021
HCL 52 /28 iulie 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna iunie - 2021 28iulie2021
HCL 51 / 28 iulie 2021 HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2021 28iulie2021
HCL 50 /28 iulie 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 30 iunie 2021 28iulie2021
HCL 49 /30 iunie 2021 HOTĂRÂRE privind efectuarea unor schimburi de terenuri în vederea realizării obiectivului de investiții “Înființarea rețelei publice de apă uzată şi înfiinţarea rețelei publice de apă potabilă în satele Soloneţu Nou şi Maidan, comuna Cacica 30iunie2021
HCL 48 /14 iunie 2021 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile
iulie, august şi septembrie – 2021
14 iunie 2021
HCL 47 /14 iunie 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna mai - 2021 14 iunie 2021
HCL 46 /14 iunie 2021 HOTĂRÂRE privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 14 iunie 2021
HCL 45 /14 iunie 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorii tehnico-economici – faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Modernizare drum comunal DC 18 – tronson nemodernizat, comuna Cacica 14 iunie 2021
HCL 44 /14 iunie 2021 HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei CACICA şi a îndemnizaţiei consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Cacica 14 iunie 2021
HCL 43 /14 iunie 2021 HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei CACICA 14 iunie 2021
HCL 42 /14 iunie 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea Solicitării de prelungire a valabilităţii Scrisorii de garanţie nr. 599/26.09.2017, în vederea implementării proiectului de investiție intitulat ”Înfiinţarea reţelei publice de apă uzată şi înfiinţarea reţelei publice de apă potabilă în comuna Cacica 14 iunie 2021
HCL 41 din 26 mai 2021 HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare drumuri comunale în comuna Cacica, judeţul Suceava” 26 mai 2021
HCL 40 din 26 mai 2021 HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2021 26 mai 2021
HCL 39 din 26 mai 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie Înfințarea de trasee turistice în comuna Cacica 26 mai 2021
HCL 38 din 26 mai 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Reabilitare anexă la Dispensar uman-Cacica, comuna Cacica, 26 mai 2021
HCL 37 din 26 mai 2021 HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să declanșeze procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava 26 mai 2021
HCL 36 din 26 mai 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de soluţie ce cuprinde indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Extindere reţea de iluminat public stradal, în zona „Vale”, sat Pârteştii de Sus, comuna Cacica 26 mai 2021
HCL 35 din 26 mai 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative 26 mai 2021
HCL 34 din 26 mai 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Pârteștii de Sus II „Nașterea Maicii Domnului”, comuna Cacica 26 mai 2021
HCL 33 din 26 mai 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 26 mai 2021
HCL 32 din 26 mai 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul comunei 26 mai 2021
HCL 31/23 aprilie 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Înființarea rețelei publice de apă uzată şi înfiinţarea rețelei publice de apă potabilă în satele Soloneţu Nou şi Maidan 23.04.2021
HCL 30/23 aprilie 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Extinderea rețelei publice de apă uzată și extinderea rețelei publice de apă potabilă în comuna Cacica 23.04.2021
HCL 29/ 15 aprilie 2021 HOTĂRÂRE privind modificarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Înființarea rețelei publice de apă uzată și înființarea rețelei publice de apă potabilă în comuna Cacica 15.04.2021
HCL 28/ 15 aprilie 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Betonare şanţuri pe drumuri calamitate în anul 2020 15.04.2021
HCL 27/ 15 aprilie 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Eficientizare energetică la Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus, 15.04.2021
HCL 26/ 15 aprilie 2021 HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2022 15.04.2021
HCL 25/ 15 aprilie 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2021 15.04.2021
HCL 24/ 15 aprilie 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 31 martie 2021 15.04.2021
HCL 23/31 mart2021 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai şi iunie – 2021 31.03.2021
HCL 22/31 mart2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu situat în imobilului nr. 30609 – „Punct de informare
turistică”, aflat în domeniul public al comunei Cacica
31.03.2021
HCL 21/31 mart2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Cacica 31.03.2021
HCL 20/31 mart2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren nr. 30419, aflat în domeniul privat al comunei Cacica 31.03.2021
HCL 19/31 mart2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren nr. 31709, aflat în domeniul privat al comunei Cacica 31.03.2021
HCL 18/31 mart2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren nr. 31688, aflat în domeniul privat al comunei Cacica 31.03.2021
HCL 17/31 mart2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren nr. 31845 aflat în domeniul privat al comunei Cacica 31.03.2021
HCL 16/31 mart2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna februarie-2021 31.03.2021
HCL 15 /31 mart2021  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2021 31.03.2021 
HCL 14 / 25 feb 2021 HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Hotărârea Consiliului Local Cacica nr. 96 din 19 decembrie 2019 25.02.2021
HCL 13 /25 feb  2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social 25.02.2021
HCL 12 / 25 feb 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare parcare la Biserica Ortodoxă Cacica 25.02.2021
HCL 11 /25 feb 2021 HOTĂRÂRE privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar  25.02.2021
HCL 10 / 25 feb 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2021 25.02.2021
HCL 9 / 25 feb 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2020 25.02.2021
HCL 8 /16 feb2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea Solicitării de prelungire a valabilităţii Scrisorii de garanţie nr. 813/12.10.2017 16.02.2021
HCL 7 / 26 ian 2021 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 65 din 13 septembrie 2019 26.01.2021
HCL 6 / 26 ian 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 26.01.2021
HCL 5 / 26 ian 2021 HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Cacica 26.01.2021
HCL 4 / 26 ian 2021 HOTĂRÂRE privind desemnarea de către Consiliul local al comunei Cacica a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori 26.01.2021
HCL 3 / 26 ian 2021 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Cacica în comisia de evaluare pentru vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor 26.01.2021
HCL 2 / 26 ian 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna noiembrie-2020 26.01.2021
HCL 1 / 26 ian 2021  HOTĂRÂRE privind utilizarea excedentului din anii precedenţi al bugetului local şi al bugetului activităţilor autofinanţate 26.01.2021

 

2020

Nr HCL/data Titlul hotărârii Data intrarii în vigoare
HCL81 din 23dec2020 HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020 23.12.2020
HCL80 din 17dec2020 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie şi martie – 2021 17.12.2020
HCL79 din 17dec2020 HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei CACICA 17.12.2020
HCL78 din 17dec2020 HOTĂRÂRE privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Cacica 17.12.2020
HCL77 din 17dec2020 HOTĂRÂRE privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003 17.12.2020
HCL76 din 17dec2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie „Împietruire drum comunal aferent Plan Urbanistic Zonal „Rodină 1”, 17.12.2020
HCL75 din 17dec2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Betonare şanţuri pe drumuri calamitate în anul 2020 17.12.2020
HCL74 din 17dec2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Modernizare drumuri comunale în satele Pârteştii de Sus şi Cacica 17.12.2020
HCL73 din 17dec2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Modernizare drum comunal DC 18 17.12.2020
HCL72 din 17dec2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Extindere reţea de iluminat public stradal, în zona „Vale”, 17.12.2020
HCL71 din 17dec2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Amenajare parcare la Biserica Penticostală Pârteştii de Sus, 17.12.2020
HCL70 din 17dec2020 HOTĂRÂRE pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 47 din 10 septembrie 2020 17.12.2020
HCL69 din 17dec2020 HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 70 mp 17.12.2020
HCL68 din 17dec2020 HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 56 mp 17.12.2020
HCL67 din 17dec2020 HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 40 mp, 17.12.2020
HCL66 din 17dec2020 HOTĂRÂRE privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru organizarea „Bradului de Crăciun” 17.12.2020
HCL65 din 17dec2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Romano-Catolice Cacica, comuna Cacica 17.12.2020
HCL64 din 17dec2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna octombrie-2020 17.12.2020
HCL63 din 17dec2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 17 decembrie 2020 17.12.2020
 HCL62 din 17dec2020 HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020  17.12.2020
 HCL61 din 3 dec2020 HOTĂRÂRE  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și implementarea proiectului „DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE  3.12.2020
HCL60 din 12nov2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Împietruire drum comunal aferent Plan Urbanistic Zonal „Rodină 1”, sat Pârteştii de Sus, 12.11.2020
HCL59 din 12nov2020 HOTĂRÂRE privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cacica 12.11.2020
HCL58 din 12nov2020 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Cacica în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei ... 12.11.2020
HCL57 din 12nov2020   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Cacica în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Pârteștii de Sus, comuna Cacica 12.11.2020 
HCL56 din 12nov2020 HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului terenurilor disponibile, aflate în domeniul privat al comunei Cacica 12.11.2020 
HCL55 din 12nov2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru lunile august şi septembrie-2020  12.11.2020
HCL54 din 12nov2020   HOTĂRÂRE privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020  12.11.2020
HCL53 din 12nov2020  HOTĂRÂRE  privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 30 septembrie 2020 12.11.2020 
HCL52 din 12nov2020 HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020  12.11.2020
HCL51 din 26oct2020 HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarului Consiliului Local al comunei Cacica 26.10.2020
 HCL50 din 26oct2020 HOTĂRÂRE privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Cacica, pe principalele domenii de activitate 26.10.2020 
 HCL49 din 26oct2020 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință 26.10.2020 
 HCL 48 din 22 sep 2020 HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020  22.09.2020
HCL47 din 10sept2020 HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul public al comunei Cacica, judeţul Suceava, a unor drumuri situate în intravilanul satului Pârteştii de Sus, 10.09.2020
HCL46 din 10sept2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Amenajare parcare la Biserica Ortodoxă Cacica, sat Cacica 10.09.2020
HCL45 din 10sept2020 HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 12 mp., 10.09.2020
HCL44 din 10sept2020 HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 13 mp, 10.09.2020
HCL43 din 10sept2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna iulie – 2020 10.09.2020
HCL42 din 10sept2020 HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020 10.09.2020
HCL 41 din 10 aug 2020  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie,octombrie, noiembrie – 2020  10.08.2020
HCL 40 din 10 august 2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale în comuna Cacica, 10.08.2020
 HCL 39 din 10 aug 2020  HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 100 mp  10.08.2020
 HCL 38 din 10 aug 202 0  HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului de 12  10.08.2020
 HCL 37 din 10 aug 2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren nr. 30159 aflat în domeniul privat al comunei Cacica,județul Suceava  10.08.2020
 HCL 36 din 10 aug.2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna iunie – 2020  10.08.2020
 HCL 35 din 10 aug.2020  HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020  10.08.2020
 HCL 34 din 9 iulie 2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Cacica  09.07.2020
 HCL 33 din 9 iulie 2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Comunei Cacica, județul Suceava, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „CODRII BUCOVINEI”  09.07.2020
 HCL 32 din 9 iulie2020  HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilităti la plata impozitului şi taxei pe clădiri în anul 2020, ca urmare a instituirii stării de urgenţă  09.07.2020
HCL 31 din 9 iulie 2020 HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 12 mp 09.07.2020
HCL 30 din 9 iulie 2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna mai – 2020 09.07.2020
 HCL 29 din 9 iulie 2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 30 iunie 2020  09.07.2020
 HCL 28 din 11 iun.2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea Solicitării de prelungire a valabilitaţii Scrisorii de garanţie nr. 599/26.09.2017, în vederea implementării proiectului de investiție intitulat „Infiinţarea reţelei publice de apă uzată şi infiinţarea reţelei publice de apă potabilă  11.06.2020
 HCL 27 din 11 iun.2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării comunei Cacica, în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat  11.06.2020
 HCL 26 din 11 iun.2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale în comuna Cacica,  11.06.2020
 HCL 25 din 11 iun. 2020  HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2021  11.06.2020
 HCL 24 din 11 iun.2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna martie – 2020  11.06.2020
HCL 23 din 11 iun.2020 HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020 11.06.2020
HCL 22 din 5 iunie 2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea Solicitării de prelungire a valabilitaţii Scrisorii de garanţie nr. 813/12.10.2017, în vederea implementării proiectului de investiție intitulat ”Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica 05.06.2020
HCL 21 din 5 mai 2020  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie, august – 202 05.05.2020
HCL 20 din 5 mai 2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor imobile aflate în domeniul privat al comunei Cacica, judeţul Suceava 05.05.2020
HCL 19 din 5 mai 2020  HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020 05.05.2020
HCL 18 din 5 mai 2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna februarie – 2020 05.05.2020
HCL 17 din 5 mai 2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 31 martie 2020 05.05.2020
HCL 16 din 14.04.2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiții „Modernizare şi eficientizare iluminat public stradal 14.04.2020
HCL 15 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru Şcoli al României 18.02.2020
HCL 14 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 18.02.2020
HCL 13 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul comunei  Cacica 18.02.2020
HCL 12 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie – 2020 18.02.2020
HCL 11 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie, mai – 2020 18.02.2020
HCL 10 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Cacica 18.02.2020
HCL 9 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2019 18.02.2020
HCL 8 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020 18.02.2020
HCL7 din
30.01.2020
 HOTĂRÂRE privind asigurarea exercitării activității de audit public intern în sistem de cooperare 30.10.2020
HCL6 din
30.01.2020
 HOTĂRÂRE privind aderarea comunei Cacica la Asociaţia Comunelor din România 30.10.2020
HCL5 din
30.01.2020
 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 85 din 19 noiembrie 2019 privind darea în folosinta gratuită a Microbuzului OPEL CIBRO 30.10.2020
HCL4 din
30.01.2020
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei urbanistice Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru „Construire fermă zootehnică – vaci lapte, sat Pârteştii de Sus comuna Cacica, judeţul SV” 30.10.2020
HCL3 din
30.01.2020
HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din comuna Cacica 30.10.2020
 HCL2 din
30.01.2020
 HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de asistenţi personali pe anul 2020  30.10.2020
 HCL1 din
30.01.2020
 HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna decembrie 2019  30.10.2020