Anunturi

Invitație de participare depunere oferte la atribuirea prin achizitie directa obiectiv Construirea de piste de biciclete in statiunea turistică de interes local Cacica
Caiet de sarcini
Documente_de_calificare (Formulare)

Publicat astazi 08.02.2021

***

Licitatie vânzare parcele teren Cacica

Publicat astazi 26.01.2022

***

Invitație de participare depunere oferte la atribuirea prin achizitie directa obiectiv ”Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor comunale...”

Caiet de sarcini
Documente_de_calificare (Formulare)


Publicat astazi 17.01.2022

***

Invitație de participare depunere oferte la atribuirea prin achizitie directa obiectiv Reparatie drumuri calamitate iunie 2021, comuna Cacica

Caiet de sarcini
Documente_de_calificare (Formulare)

 Publicat astazi 29.10.2021

***

 

Invitație de participare depunere oferte la atribuirea prin achizitie directa Obiectiv Reparatie DC neclasat, calamitat, comuna Cacica

Caiet de sarcini partea I
Caiet de sarcini Centralizator
Documente_de_calificare (Formulare)
Formularul de Contract

Publicat astazi 15.09.2021

***

Invitație de participare depunere oferte la atribuirea prin achizitie directa Obiectiv Reparatie DC7 comuna Cacica

Caiet de sarcini 1
Caiet de sarcini Centralizator
Documente_de_calificare (Formulare)
Formularul de Contract

Publicat astazi 15.09.2021

***

Anunț licitație terenuri intravilan  comuna Cacica
Publicat astazi 14.09.2021

***

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în județul Suceava

***

Anunt organizare cursuri de formare profesionala pentru persoanele care doresc sa infiinteze un Punct Gastronomic Local

 ***

Începând cu data de sâmbătă  26.06.2021 vă așteptăm cu drag la ștrandul cu apă sărată al Primăriei Cacica , program zilnic 09-20 , preț intrare: 5 Ron - copii , 15 Ron - adulți. Sunteți bineveniți!

***

Rezultate  examenului de promovare în traptă pentru personalul contractual

Publicat astazi 06.05.2021

 ***

 Invitație de participare depunere oferte la atribuirea prin achizitie directa Obiectiv Betonare santuri pe drumuri calamitate in anul 2020 comuna Cacica

Caiet de sarcini
Caiet de sarcini partea scrisă
Caiet de sarcini partea desenată
Documente_de_calificare (Formulare)
Formularul de Contract

Publicat astazi 22.04.2021

***

Anunț privind organizarea examenului de promovare în traptă pentru personalul contractual

Publicat astazi 19.04.2021

***

Anunț medical

 JOİ 22.04.2021 începând cu orele 09:30 pana la orele 17:00 în localitatea PÂRTEȘTİİ DE SUS va fi prezentă o echipă de Ingineri optometristi care vor oferi consultatii oftalmologice gratuite la domiciliu, prin intermediul unui laborator mobil. Punct fix în fata la PRIMARIA din localitate între orele 09:30-11:00 dupa care vor continua pe străzile din localitate. Dacă ești membru CAR ÎNVĂTĂMÂNT FĂLTİCENİ beneficiezi pe loc de o subvenție de 150 lei la achiziția ochelarilor de vedere prin campania de asistență socială. Se pot achizitiona si ochelari de vedere, contra cost cine dorește! "Din grijă pentru ochii tăi"
Telefon pentru programări la domiciliu:0767944522 Dumitru Sorin

 Publicat astazi 16.04.2021

***

 Anunț privind licitația publică de închiriere a unui imobil si documentatia de atribuire a acesteia

Anunt licitație

Documentație atribuire

 

Publicat astazi 07.04.2021

 

***

 

Masuri de mediu si clima 2021 - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Pentru detalii suplimentare accesati linkul
https://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima/masuri-de-mediu-si-clima-2021.html

 

Publicat astazi 31.03.2021

 

***

 

Invitatie de participare depunere oferte la atribuirea prin achiziție directă pentru obiectivul:”Amenajare parcare la Biserica ortodoxă Cacica, sat Cacica, comuna Cacica jud. Suceava

Caiet de sarcini
Caiet de sarcini_1
Memoriu tehnic
Memoriu tehnic parte desenată
Formulare
Formular de contact

 

Publicat astazi 10.03.2021

***

Anunt organizare licitatie publică pentru vânzare terenuri din domuniul privat al comunei Cacica

Publicat astazi 21.01.2021

***

Invitație de participare depunere oferte la atribuire prin achiziție directă pentru obiectivul ”Împietruire drum comunal aferent planului urbanistic.. zona Rodina”+caiet de sarcini
Formularul de contact
Documente_de_calificare (Formulare)
Caiet de sarcini partea desenată
Caiet de sarcini partea scrisă

Publicat astazi 15.12.2020

***

Anunt privind rezultatele la  concursul de promovare în grad superior funcționari publici

Proba scrisă
Proba interviu

***

Anunț privind rezultatele în urma selecției dosarelor pentru concursul de promovare în grad superior funcționari publici

***

Inștiințare privind publicarea Documenteler tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 14 din UAT Cacica

***

Anunț privind concursul de promovare în grad superior pentru funcționarii publici

Bibiliografie pentru concursul de promovare în grad superior pentru funcționarii publici

Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul de promovare în grad

Publicat astazi 27.10.2020

***

Hotărârea CLSU  Cacica Nr 12 din 09.10.2020 privind unele măsuri privind diminuarea impactului riscului epidemiologic generat de virusul SARS-Cov-2

***

Anunt privind unele măsuri în domeniul sănătății publice stabilite prin Hotărârea nr 47 din 05.10.2020 a Comitetului Național pentru situații de urgență. Faceți click pentru textul integral al hotarârii.

***

Licitatie pentru vanzare terenuri din domeniul privat  al comunei Cacica

Publicat astazi 06.08.2020

***

Anunt Monitorul Oficial iulie 2020

***

- Invitatie de participare depunere oferte la atribuire prin achiziție directa la obiectivul " Lucrari de reparații drumuri comunale în urma calamităților naturale iunie 2020 Cacica" +caiet de sarcini

-Documente de calificare (formulare)

-Formular de contract lucrari

Publicat astazi 22.07.2020

***

Invitație depunere oferte la atribuire prin achizitie directă pentru "Executie a lucrarilor de renovare si reparatii generale la Complex Cultural Turistic Cacica"

Publicat astazi 26.06.2020

***

Invitație depunere oferte privind Servicii de realizare a studiului de fezabilitate la obiectivul de investitii Inființare retea de distribuție gaze naturale în comuna Cacica, jud. Suceava

-Documente de calificare (Formulare)

Publicat astazi 19.06.2020

***

-Invitație depunere oferte privind Servicii de consultanță în vederea depunerii cererii de finanțare privind obiectivul - Inființare retea de distribuție gaze naturale în comuna Cacica, jud. Suceava

-Documente de calificare (Formulare)

Publicat astazi 15.06.2020

***

Invitație depunere oferte pentru contrat Servicii documentație la proiectul "Modernizare și eficientizare iluminat public stradal în comuna Cacica”
Publicat astazi 14.04.2020

***

Invitație depunere oferte pentru "Servicii de supraveghere a lucrărilor de construcții și instalatii rețea apa canal"

Publicat astazi 09.03.2020

***

Invitație depunere oferte pentru "Executie de lucrari de renovare si reparatii generale la Complex Cultural Turistic Cacica"

Publicat astazi 09.03.2020

***

Invitație depunere oferte privind obiectivul Îmbracaminte bituminoasa ușoară pe DC 18 zona Deal

Caiet de sarcini
Anexa 1
Anexa 2
Model de contract
Publicat  astazi 27.02.2020

***

Informatii importante privind coronavirusul

***

Invitație de participare depunere oferte, nota justificativă, caiet de sarcini și formulare pentru dirigintie de șantier obiectiv: Imbracaminte bituminoasă ușoară DC18 zona DEAL, comuna Cacica.
Publicat  astazi 20.02.2020

***

Invitație de participare depunere oferte Renovare si reparații la complexul  cultural turistic ”Casa naționalităților Cacica”
Publicat  astazi 05.02.2020

***
Invitație de participare depunere oferte reparație drum comunal Cacica
Publicat  astazi 30.01.2020

***

Invitație de participare depunere oferte privind obiectivul "Reabilitare,modernizare,dotare și extindere asezământ cultural Pîrteștii de Sus,comuna Cacica
Model contract diriginte șantier
Documente de calificare (Formulare)
Publicat  astazi 10.01.2020

***

Invitație de participare depunere oferte privind Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor locale
Contract de prestări servicii
Documente de calificare (Formulare)
Caiet de sarcini
Publicat  astazi 07.01.2020

***

Anunt privind Dispozitia primarului comunei Cacica nr 184 din 30 dec. 2018 privind recuperarea zilelor de 27 dec 2019 si 3 ianuarie 2020

***

Invitație de participare depunere oferte la atribuirea prin achizitie directa a lucrarilor pentru obiectivul Renovare si reparații generale la Complexul cultural artistic "Casa Nationalitaților Cacica”
Publicat  astazi 16.12.2019

***

Invitație de participare depunere oferte la atibuirea prin achizitie directa a lucrarilor pentru obiectivul Pompe de caldura si instalatie permanenta Complexul cultural artistic "Casa Nationalitaților Cacica”
Caiet de sarcini partea scrisa
Caiet de sarcini partea desenata
Formular contract
Formulare suplimentare
Publicat  astazi 22.11.2019

***

Invitație de participare depunere oferte reparatie autoturism
Caiet de sarcini pentru prestarea de servicii si reparație autoturism
Publicat  astazi 29.10.2019

***

Comunicat de presă din partea Direcției Generale Anticorupție

***

Anunț privind organizarea unei  licitații publice pentru vânzarea unor loturi de teren în comuna Cacica

***

Anunț privind Dispoziția primarului comunei Cacica nr 119 din 12 aug. 2019 privind recuperarea zilei de 16 august 2019.

***

Anunț privind înștiințarea proprietarilor și a posesorilor privind publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.5 și nr.11 din UAT Cacica, jud Suceava
Publicat astazi 5 iulie 2019

***

Anunț invitație depunere oferte construire podeț Cacica:
Invitație de participare depunere oferte
Caiet de sarcini construire podet
Memoriu tehnic proiect
Piese desenate  planse
Formular de Contract
Documente_de_calificare (Formulare)
Declaratia art 58 art 21

***

Rezultatele examenului de promovare în grad/treaptă pentru personalul contractual

***

Anunț  licitatie publică  cu denumirea ,,Achizitie publică pentru atribuire contract executie  lucrari ,,MODERNIZARE DRUM COMUNAL, ZONA „GORCENI”, SAT PÎRTEȘTII DE SUS, COMUNA CACICA, JUDEȚUL SUCEAVA.

Invitație de participare
Caietul  de sarcini al licitației
Documentație obiectiv partea scrisă
Documentație obiectiv partea desenată
Declarație conform art.58/Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Pentru informații suplimentare contactați Primăria Cacica folosind datele din pagina de contact.
Publicat astăzi 26.03.2019.

***

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad/traptă pentru personalul contractual

***

Invitație de participare depunere oferte pentru servicii de consultanță în managementul investiției pentru proiectul "Reabilitate, modernizare, dotare si extindere așezământ cultural în Pîrteștii de Sus

Publicat astazi 8 martie 2019 

***

Anunt privind Dispozitia primarului comunei Cacica nr 202 din 21 dec. 2018 privind recuperarea zilelor de 24 si 31 decembrie 2018