Economie

SITUAŢIA ECONOMICA A COMUNEI CACICA

Resurse naturale
-    Zacamânt natural de sare
-    Nisip cuarţuos  
-    Fondul forestier, cu cele 3000 ha reprezintă principala sursă naturală
a comunei, cu funcţia de producţie în activitatea de exploatare şi
prelucrarea primară a lemnului.

Suprafaţa comunei
-    Suprafaţa totală a comunei este de 67,55 km2
-    Suprafaţa agricolă: 3004 ha din care:
-    Teren arabil: 1431 ha;
-    Păşuni şi fâneţe: 1516 ha;
-    Livezi: 37 ha;

-    Structura suprafeţei agricole în comuna Cacica
-    Teren arabil 48%
-    Pãşuni şi fâneţe 48%
-    Livezi 4%   
-    Suprafaţa neagricolă: 3751 ha din care:
-    Păduri: 3000 ha;
-    Altele: 751 ha;
-    Structura suprafeţei neagricole în comuna Cacica
-    Păduri 80%
-    Altele 20%
-    Suprafaţa intravilan: 590 ha.
-    Suprafaţa extravilan: 6.165 ha.

Infrastructura


Principalele căi de acces:
1.    D.N. 2E – Păltinoasa – Cacica – Solca =11 km , asfaltat.
2.    D.J. 178 A – Cacica – Pîrteştii de Jos – Costina – 1 km, betonat.
3.    D.J. 178 E – Cacica – Botoşana – 2,5 km, asfaltat.
4.    D.J. 209 L – Pîrteştii de Sus – Soloneţu Nou – 9 km, betonat.
5.    D.C. 18 – Runcu – Soloneţu Nou – Maidan – 7 km, din care
2 km asfaltaţi.
6.    D.C. – neclasat – Cacica – 3,5 km, betonat (prin programul SAPARD).
7.    D.C. 21 –de la  D.N.2E – Pîrteştii de Sus –
Pîrteştii de Jos -5,6 km, pietruit.
8.    D.C.  – neclasate – 30 km, pietruite.
9.    D.C. – neclasate – 15 km, pâmânt.
10.    Drumuri forestiere – 4,1 Km  
Recapitulaţie:
-    16,5 km – asfaltate
-    15,5 km – betonate
-    45,6 km – pietruite
Calea ferată – 3,5 km – Suceava – Cacica – Gura Humorului cu
staţia C.F.R. Cacica.

 

 

Utilităţi

 

-    Reţeaua electrică – 50 km – acoperă toată suprafaţa comunei
-    Reţeaua de iluminat public – 48 km  modernizată
-    Reţeaua de telefonie fixă – peste 430 de posturi
-    Internet:  aria de acoperire 90% retea  fixă și 100%  retea mobil.
    Un punct de acces public la informaţie -> proiect obţinut prin
“Economia bazată pe cunoaştere”

 

    RECL – Reţeaua electrică a comunităţii locale – include Primăria
, şcolile, PAPI, bibliotecă.

 Internet – 512 Kb/s, broadband 512

 

Agenții economici cu capital român

 

S.C.Romnel SRL Cacica

comert

SCTilia Farm SRL

farmacie

SC Test Prolemn SRL

prelucrare lemn

SC Nord Scala SRL

prelucrare lemn

COOP Picasol Cacica

comert cu amanuntul, alim. publica

BCR Sucursala Cacica

servicii bancare

SC Alfavet SRL Cacica

serv.veterinare

SC Bucovina SA Suceava

colectare lapte

SC Martisorul SRLCacica

comert, productie, alim publica

SC Mica Ind.si Prest. Serv.Cajvana

prestari servicii

Cooperativa de Credit Rocapital Rădăuti

servicii bancare

SC Stilvia SRL Cacica

exploatare lemn

Direct.Telecomunic. Suceava

 

SC Electrica SA Suceava

 

SNCFR Iasi

 

SC Grudmar Exim SRL Suceava

farmacie

SC Electrocarmen SRL Vatra Dornei

serviicii tv.

SC Mobifon SA Bucuresti

servicii telefonie

SC Topoexpert SRL Cacica

proiectari/masuratori

SC Mopan SRL Suceava

comert

SC Ton Impex SRL Suceava

proiectari

Directia de Posta Iasi

servicii postale

SC Alexiana Group SA Cacica

productie jaluzele

SNRA a Sarii Cacica

expl.,productie sare

SC Hematit SRL Suceava

comert cu amănuntul

SC Axa Group SRL Suceava

pensiune

SC Tartac SRL Cacica

debitare lemn

Asociatia "Dom Polski"Solonetu Nou

reprezentarea etniei poloneze

Asociatia "Dom Polski" Cacica

reprezentarea etniei poloneze

SC Tiberius SRL Cacica

prelucrare lemn

SC Weradol SRL Cacica

comert cosmetice

SC Nicutari SRL Suceava

comert

Cabinet Medical Individual

serv. stomatologie

Cabinet Medical Individual

serv med. generale

SC Lov Corsa SRL

comert

SC Top Market SRL

comert cu ridicata textile

SC Petini SRL

acvacultura

SC Pekar Pan SRL

comert

SC Lisandra SRL

serv. transport

SC Miguel Construct SRL

serv.constructii, amenajări

SC Autoservice Păstrav SRL

pensiune

SC Mariturlicu SRL

comert

SC Mobilstar SRL

confectionare mobila

PF Cozmici Ileana

comert cu amanuntul

PF Tabrea Veronica

frizerie coafura

PF Ignat Marcel

comert cu amanuntul

AF Finis Ioan

comert cu amanuntul

AF Stroca Cazimir

comert cu amanuntul

AF Bercea Strugariu

ser. alimentatie publica

PF Sahlean Aurora

comert cu amanuntul