Urbanism

Urbanism

 

1. PLAN URBANISTIC GENERAL

Planul urbanistic general al comunei Cacica

 

2.REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Regulamentul local de urbanism al comunei Cacica

 

3. PLANSE

Cacica încadrare

Cacica reglementari I

Cacica reglementari II

Cacica retele I

Cacica retele II

Cacica situatia existenta I

Cacica situatia existenta II

Cacica terenuri I

Cacica terenuri II

 

 ***

 

Certificat de urbanism - Acte necesare (în doua exemplare)

  •         Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism
  •         Extras C.F/titlu de proprietate /contract de vânzare-cumpărare
  •         Memoriul tehnic
  •         Plan de încadrare a imobilului în zonă, scara 1:10 000/1: 5000
  •         Plan de situaţie (scara 1: 500/ 1: 1000)
  •         Chitanţa de achitare a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism, în original/copie

    Cerere prelungire certificat de urbanism

 
Autorizatii de construire