Proiecte

CASA NAŢIONALITĂŢILOR – CACICA PROGRAMUL PHARE CBC 2006 – PROIECT FINALIZAT

Obiectivul general:
Îmbunatatirea integrarii transfrontaliere dintre regiunile de granita si edificarea, in acelasi timp, a unor baze solide pentru dezvoltarea culturala si economica durabila.
Obiective specifice:
Dezvoltarea cooperarii transfrontaliere in vederea relevarii mostenirii comune socio-culturale, legata de istoria si mediul local prin promovarea schimburilor turistice intre Romania si Ucraina, si in special intre localitatile Cacica (Regiunea Nord-Est) si Kupca si Opriseni (Regiunea Cernauti , Raionul Holboca) odata cu  infiintarea unui Complex cultural – turistic “Casa Nationalitatilor”
Consolidarea valorilor comune deja existente, in vederea sustinerii unui nou ciclu integrat al dezvoltarii durabile prin crearea unor conexiuni intre cele doua regiuni (Cacica-Regiunea Nord-Est si  Kupca si Opriseni -Regiunea Cernauti) in vederea promovarii turismului transfrontalier din zona Bucovinei odata cu participarea a 50 elevi, 8 profesori s, 35 de persoane din administratia publica locala si institutii de cultura si turism , la evenimentele organizate in cele trei localitati partenere.
Imbunatatirea calitatii resurselor umane in zona de cooperare transfrontaliera